Bij een internet-, telefonie- of televisiestoring langer dan 12 uur heb je recht op een minimale compensatie. Providers zijn dan wettelijk verplicht een bedrag te betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de maandelijkse abonnementskosten die je betaald. Bij een storing tussen de 12 en 24 uur heb je recht op een minimale compensatie van één dertigste deel van de maandelijkse abonnementskosten. Bij een storing tussen de 24 en 48 uur heb je recht op een minimale compensatie van twee dertigste deel van maandelijkse de abonnementskosten. Dit loopt zo verder op bij langere storingen. De minimale vergoeding bij een storing langer dan 12 uur bedraagt altijd één euro.

Duur storing Minimale compensatie

0 - 12 uur Geen

12 - 24 uur 1/30 x maandelijkse abonnementskosten*

24 - 48 uur 2/30 x maandelijkse abonnementskosten*

48 uur en meer 1/30 x maandelijkse abonnementskosten per 24 uur* * Met een minimum van € 1,-.

* Geen recht op compensatie indien de storing het gevolg is van een aardbeving, overstroming, terroristische aanslag of oorlog.

Providers mogen in jouw voordeel een hogere compensatie uitbetalen of een vergoeding in natura aanbieden. Bij een vergoeding in natura dient je altijd uitdrukkelijk met het voorstel akkoord te gaan voordat de provider hiertoe mag overgaan. Gezien de beperkte hoogte van de wettelijke compensatieregeling moet deze meer worden gezien als een vergoeding voor het ongemak.